​​​ YENİCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


Yenice Orman İşletme Müdürlüğü 22.12.1964 tarihinde Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuş olup, Yenice İlçesinin bir bölümünü kapsamaktadır. İşletmemiz sınırları içerisinde 1 Belediye ve 63 köy bulunmaktadır.

91.946,9 Hektar sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 61,7'sini (56.757,4 Hektar) ormanlık alan, % 38,3'ünü ( 35.189,5 Hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın % 77,2’si (43.797,2 Hektar) normal koru, % 22,8'i (12.960,2 Hektar) bozuk koru niteliğindedir.

Yenice Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde Asar, Balıklıçay, Çambağlar, Kabalı, Pazarköy, Sazak, Soğucak ve Yenice Orman İşletme Şeflikleri bulunmaktadır.

 YENICE.jpg

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU :

Yenice Orman İşletme Müdürlüğü Marmara bölgesinin güney batısında bulunmaktadır. Kaz Dağlarının Doğu uzantıları ile Biga-Gönen arasındaki dağların bir kısmını içine almaktadır. Doğusunda Balıkesir Bölge Müdürlüğüne bağlı Balıkesir İşletme Müdürlüğü, batısında Çan İşletme Müdürlüğü, kuzeyinde Biga Orman İşletme Müdürlüğü, güneyinde Kalkım İşletme Müdürlüğü bulunmaktadır. 

Arazi yapısı genellikle engebelidir. En Önemli dağları kaz dağlarının kuzey doğu kesimidir. Biga Gönen arasındaki dağların uzantılarıdır. Başlıca ovaları Agonya ve Yenice ovalarıdır. İklim bakımından Marmara Bölgesi iklim özelliklerini göstermektedir. (Kışları ılık ve yağışlı yazları sıcak ve kuraktır.) 


PERSONEL DURUMU :

Yenice Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 İşletme Müdür Yardımcısı,  8 İşletme Şefi, 1 Sözleşmeli Avukat, 1 Sayman, 1 Teknisyen, 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 4 Bilgisayar İşletmeni, 13 Orm.Muh.Memuru, 1 Veznedar, 1 adet şoför, 1 adet Hizmetli, 23Kadrolu işçi, 30 mevsimlik işçi olmak üzere 83 personel görev yapmaktadır.