​​​​kesanisl.jpg 

KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


Keşan Orman İşletme Müdürlüğü 19.09.1962 yılında kurulmuş olup, Edirne ilinin Keşan, İpsala ve Enez ilçelerini kapsamaktadır. 231.682,10 ha. sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğünün % 28’ini (66.280,6 ha.) ormanlık alan, % 72’sini (165.401,5 ha.) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın % 65’i (43.599,6 ha.) verimli orman, % 22’si (15.010,3 ha.) bozuk orman ve % 11’i ise ağaçsız orman alanı niteliğindedir.

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde Çamlıca, Çınarlıdere, Enez, Keşan, Korudağ, Saros ve Yayla Orman İşletme Şeflikleri, 1 adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği, 1 Adet Kadastro Mülkiyet Şefliği ve 1 adette Fidanlık Şefliği bulunmaktadır.

İşletme Şefliklerinden Keşan, Korudağ, Çınarlıdere, Çamlıca ve Yayla Orman İşletme Şeflikleri ile Kadastro Mülkiyet, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza ve Fidanlık Şefliklerinin kuruluş merkezi Edirne İli, Keşan İlçe Merkezi, Enez Orman İşletme Şefliğinin kuruluş merkezi ise Enez İlçesi’dir. Yine bu işletme şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 7 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır

KESAN.jpgTOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: 

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nin Trakya bölümündedir. Doğudan Tekirdağ, Kuzeyden Edirne, Güneyden Çanakkale İşletme Müdürlükleri ile komşudur. Batısında ise Yunanistan sınırına dayanmaktadır. Yörede Akdeniz İklimin Marmara’ya özgü iklim şekli hüküm sürer. Keşan’ın denizden yüksekliği 100 metredir. En yüksek noktası ise 371 metre ile Hızır İlyas (Hıdırellez) tepedir. Yıllık yağış miktarı 550-600 mm olup, mevsimlere göre dağılımı Kış: %38, Sonbahar %27, İlkbahar: %22 ve Yaz :% 13’tür. ​

PERSONEL DURUMU : 

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 2 İşletme Müdür Yardımcısı, 7 İşletme Şefi, 1 Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi, 1 Kadastro ve Mülkiyet Şefi, 3 Orman Mühendisi, 2 Orman Endüstri Mühendisi, 1 Sayman, 4 Tekniker, 10 Memur, 11 Orman Muhafaza Memuru, 1 Avukat, 26 daimi işçi, 66 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 135 personel çalışmaktadır.