​​​KalkimİşletmeFoto_2016.JPG 

KALKIM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


Kalkım Orman İşletme Müdürlüğü 1994 yılında kurulmuş olup, Çanakkale İli Yenice ilçesi Kalkım Beldesinde kurulu bulunmaktadır. Kalkım Orman İşletme Müdürlüğünün (%86’sı) 36.397 hektarı ormanlık alan, (%14’ü) 6.144 hektar açıklık alan olmak üzere toplam 42.541 Hektar sorumluluk alanına sahiptir. 

Kalkım Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde Arıcak, Armutçuk, Eybekli, Handere, Kalkım, Kirsealan, Koyuncu, Sarıot ve Yıldız Orman İşletme Şeflikleri bulunmaktadır. Orman İşletme Şefliklerinde kurulmuş olan 4 adet toplu koruma merkezi İşletme Müdürlüğü merkezinde bulunmaktadır. İşletme Müdürlüğümüz dahilinde; Kalkım Beldesi ve 12 köy bulunmaktadır. 

KALKIM.jpg


TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: 

Kalkım Orman İşletme Müdürlüğü; Marmara Bölgesinde Kaz Dağlarının kuzeyinde kalmaktadır. Kaz Dağlarının kuzey uzantısı Sakar Dağının ise doğusunda yer almaktadır. Doğuda Yenice Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü, güneyde Edremit Orman İşletme Müdürlülüğü , batıda Bayramiç ve Çan Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. 

Kalkım Orman İşletme Müdürlüğü , 26° 58’ 11” - 27° 21’ 11” Doğu Boylamları ile 39° 51’ 31” - 39° 38’ 43” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Kalkım Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, marmara iklim kuşağında Gönen havzasında yer almaktadır. 

PERSONEL DURUMU:

Kalkım Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 İşletme Müdür Yardımcısı, 9 işletme şefi, 1 sayman, 12 orman muhafaza memuru, 2 memur, 19 daimi işçi, 23 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 61 personel ile hizmet vermektedir.