​​​​ 

ÇANAKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü 1958 yılında kurulmuş olup, Çanakkale İli Merkez ve Lapseki,  İlçelerini kapsamaktadır. (221.497,5 Hektar) sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 60’ ini (133.441,6 Hektar) ormanlık alan,% 40 88.055,90 Hektar açıklı​k alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın % 63’sı (83.948,40 Hektar.)Normal Koru, % 37’si (48.847,5) Bozuk Koru niteliğindedir.

Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde Atikhisar, Bedestan, Çanakkale, Dumanlı, Gürece, İntepe, Kartal, Kayalıdağ, Kemer, Kirazlı, Lapseki, Onsekiz Mart ve Umurbey Orman İşletme Şeflikleri, 1 ATM Şefliği ve 1 KDM şefliği olmak üzere 15 Şefliği bulunmaktadır.

İşletme Şefliklerimiz Çanakkale İl merkezi, Lapseki ilçelerini kapsamaktadır. Kirazlı,Umurbey ve İntepede birimler mevcuttur.Yine bu orman İşletme şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 13 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.

CANAKKALE.jpg


TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: 

Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü; Marmara Bölgesinin batısında yer almaktadır. Doğudan Biga, Kuzeyden ve Batıdan Anafartalar, Güneyden Çan ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü, 26° 10’ 01”-27 02’03” Doğu Boylamları ile 40°11’ 57“ - 39˚52’ 30’’ Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak Karadeniz ;Ege ve karasal iklim kuşakları arasında geçiş bölgesinde yer almaktadır.​

PERSONEL DURUMU:

Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 2 İşletme Müdür Yardımcısı, 13 İşletme Şefi, 1 Ağaçandırma ve Toprak Muhafaza Şefi, 1 Kadastro ve Mülkiyet Şefi, 1 Elektronik Haberleşme ve Atölye Şefi, 1 sayman , 20 memur ,30 Orman Muhafaza Memuru, 1 4/C kadrosunda memur, 72 daimi işçi, 137 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 274 personel çalışmaktadır.