​​​​işletme2.jpg

BİGA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


Biga Orman İşletme Müdürlüğü 1944 yılında kurulmuş olup, Biga İlçesi ve 2 Belde ve 122 Köyü kapsamaktadır. 142.557,0 Hektar sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 41,4’ ünü (59.028,0 Hektar) ormanlık alan, % 58,6’ sı  (83.529,0 Hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın % 52,1’ i (30.760,0 Hektar) normal koru, % 47,9’ u (28.268,0 Hektar) bozuk koru niteliğindedir. 

Biga Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde Bakacak, Biga, Karabiga, Kocatepe, Sava ve Taşoluk Orman İşletme Şeflikleri, 1 adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği ve 1 adet Kadastro ve Mülkiyet Şefliği bulunmaktadır. İşletme Şefliklerimiz Biga İlçe Merkezindedir. Yine bu orman işletme şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 6 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır. 

BIGA.jpg


TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU:

Biga Orman İşletme Müdürlüğü Güney Marmara bölümünde yer almaktadır. Doğuda Bandırma, Güneyde Çan ve Yenice, Kuzeyde Marmara Denizi, Batıda ise Çanakkale Orman İşletme Müdürlüklerine komşudur. Biga Orman İşletme Müdürlüğü, 26° 53’ 25” - 27° 30’ 49” Doğu Boylamları ile 40° 04’ 55” - 40° 28’ 19” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Biga Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak Marmara Bölgesi iklim kuşağında yer almaktadır. ​

PERSONEL DURUMU:

Biga Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde; 1 İşletme Müdürü, 1 İşletme Müdür Yardımcısı, 6 İşletme Şefi, 1 Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi, 1 Kadastro ve Mülkiyet Şefi, 1 Orman Mühendisi, 1 Tekniker, 1 Sayman, 1 Avukat, 8 memur, 12 orman muhafaza memuru, 8 daimi işçi, 46 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 84 personel çalışmaktadır.​