10.05.2019
ÇANAKKALE’DE AKDENİZ ÇAM ORMANLARININ SINIFLANDIRILMASI VE EKOLOJİSİ KONULU ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğümüzde, 09 Mayıs 2019 tarihlerinde “Akdeniz Çam Ormanlarının Sınıflandırılması ve Ekolojisi” konulu araştırmaya ait arazi çalışması yapıldı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Silvikültür Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Süleyman ÇOBAN’ın araştırmacı olarak katıldığı uluslararası projede Çek Cumhuriyeti’nin Masaryk Üniversitesi(Brno) Botanik ve Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Milan Chytry ile Dr. Gianmaria Bonari proje yöneticisi olarak görev almaktadır.
Silvikültür Şube Müdürü Cengiz BAĞRAN’ında eşlik ettiği arazi çalışmasında Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında kalan Serçeler köyünde doğal olarak varlığını sürdüren fıstıkçamı, karaçam ve Ortaca köyündeki Kızılçam ormanlarının bitki sosyolojisi incelenmiş, ormanın bölgedeki flora ile ilişkisi araştırılmış ve bitki türlerinin teşhisleri yapılarak kayıt alınmıştır. Bu amaçla tesis edilen 100 m2 lik 6 adet deneme alanında, çeşitli ölçümler yapılmış olup her bir deneme alanında 27-53 adet arasında odunsu ve otsu bitki türü tespit edilmiştir. 
Bölge Müdürümüz Sayın Refik ULUSOY’u ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi veren araştırma ekibi çalışmalarını tamamlayarak 10 Mayıs 2019 tarihinde çalışmalarına devam etmek üzere Bölge Müdürlüğümüzden ayrılmışlardır.

Yazdır